Atlanterhavskryssing 2007

S/Y Blaatur

Web Photo Gallery created by Adobe Lightroom & Øystein Ålykkja

Tom i gang med fileteringen. Vi er nøye med den jobben, for vi vil ikke at noe fiskekjøtt skal gå til spille.
Morten