S/Y Blaatur

Hjemkomstfesten

Hjemkomsten etter 3 år borte.

006

Blaatur med følge dukker opp i innløpet til Skjærhalden.

Morten