S/Y Blaatur

Hjemkomstfesten

Hjemkomsten etter 3 år borte.

029

Mor Vera delte ut kranser til de hjemkomne sjørøvere og gav oss mange gode ord

Morten