S/Y Blaatur

Hjemkomstfesten

Hjemkomsten etter 3 år borte.

040

Blaaturdamen ligger sliten til kai dagen derpå etter
en hard sistereis og et heftig nachspiel.

Morten