S/Y Blaatur

Hjemkomstfesten

Hjemkomsten etter 3 år borte.

041

Blaaturdamen ble først flyttet til Morten sin families hytte på Hvaler.
Hun lå der stolt, men savnet nok kritthvite strender, palmesus
og lokale padlende rundt i uthulte trestokker.

Morten